AVG C.V. de Gleuvenskoevers Zwolle

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Voor onze vereniging betekent dat er een privacy beleid is opgesteld. Hierin is te vinden welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd en hoe (en waarom) deze worden bewaard. Het privacy beleid is te vinden op onze website.

 

PRIVCACYBELEID VAN C.V. de Gleuvenskoevers Zwolle

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.V. de Gleuvenskoevers verwerkt van haar leden en donateurs. Indien je lid wordt van C.V. de Gleuvenskoevers, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. de Gleuvenskoevers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bestuur C.V. De Gleuvenskoevers, Deventerstraatweg 117, 8012 AD Zwolle
De functionaris leden / donateur beheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Welke gegevens verwerkt C.V. de Gleuvenskoevers en voor welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam,
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • foto’s (gemaakt tijdens evenementen)

C.V. de Gleuvenskoevers verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam en adresgegevens worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, het versturen van uitnodigingen van bestuurs-, leden- en jaarvergaderingen.
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
 • e-mailadres en telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor actieve leden om ze te kunnen benaderen via telefoon, Whatsapp en e-mail.
 • Tijdens evenementen worden er foto’s gemaakt en geplaatst op www.cvdegleuvenskoevers.nl en/of sociale media zoals Facebook en Twitter. Deze dienen ter promotie.
 • Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Gleuvenskoevers alleen aan derden verstrekt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. C.V. de Gleuvenskoevers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

3. Bewaartermijnen

C.V. de Gleuvenskoevers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.V. de Gleuvenskoevers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt C.V. de Gleuvenskoevers gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Voorbeelden zijn het pakket dat gebruikt wordt voor  de hosting van de website/e-mail (hosting2go.nl).
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van C.V. de Gleuvenskoevers kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C.V. de Gleuvenskoevers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Profilering

C.V. de Gleuvenskoevers gebruikt op haar website www.cvdegleuvenskoevers.nl geen cookies of Google Analytics om persoonsgegevens te verzamelen en/of te bewaren.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail aan onze actieve leden bekend gemaakt en zijn voor iedereen te vinden op www.cvdegleuvenskoevers.nl  Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 

14 januari 2023

 

Disclaimer          

Privacy