Een Carnavalsvereniging in oprichting.
We gaan terug naar het voorjaar van 1976.
Personeelsvereniging "PTT-Blauwvingers" van de toen geheten PTT Postdistrict aan de Westerlaan in Zwolle, organiseerde het bestuur elk jaar, voor haar leden o.a. een personeelsavond. Daarbij werden artiesten uitgenodigd, en ook de toen erg populaire Wierdense Revue.
Maar de jaarlijkse personeelsavond werden steeds minder bezocht. Men was min meer er op uitgekeken. Het bestuur van de Blauwvingers in vergadering bijeen, stelde de secretaris voor, een enquête te houden waarin de leden konden aan geven waar ze dan wel interesse in hadden. De bestuurleden, vonden dit een goed idee. De secretaris zou het e.e.a. gaan uitwerken. Aan de leden van de personeelsvereniging PTT-Blauwvingers werd een formulier toegestuurd met een aantal suggesties. Men kon daar in aangeven waar men eventueel interesse in had. Een groot aantal formulieren die terug kwamen, gaven aan: een zwemclub, 1976 0003Paardencoursen en Carnaval, enz. enz te organiseren. Daar de meeste formulieren aangaven een Carnavalsavond te organiseren, werd besloten ook dit nader uit te werken. Secretaris.Elie ter Avest, en Jan van der Veer, (Lid van de personeelsvereniging) gingen op pad om collega's te polsen voor het oprichten van een Carnavalsvereniging. Er werd een vergadering belegd voor de personen die reeds toezeggingen hadden gedaan om zitting te nemen in de Raad van Elf, of zitting te nemen in een te vormen bestuur. In deze vergadering in het voorjaar van 1976, werd toen een bestuur gekozen en een Raad van Elf. De volgende personen werden gekozen voor het bestuur: Hennie Kok (voorzitter) Elie ter Avest (secretaris) Herman van der Veen (Penningmeester).
Als leden werden gekozen: Henk Smit, Jan van der Veer, en Henk Rhee .
Voor de Raad van Elf werden de volgende personen gekozen:
1. Hennie Kok, 2, Gerrit Schlosser, 3. Elie ter Avest, 4. Herman van der Veen, 5. Peter Cox, 6. Jan van der Veer, 7. Willem van de Belt, 8.Bennie Hebben, 9. Henk Baarschers, 10. Gerrit Rietberg, 11. -Paul Dezentjé. Maar deze Carnavalsvereniging in de dop moest nog wel een naam hebben. Het was collega Willem Bredewold die in een vergadering van de persver. "De Blauwvingers" met de zeer toepasselijke naam "Gleuvenskoevers" kwam. Willem legde uit dat de brievenbesteller die zijn dagelijkse gang langs de huizen maakt en daarbij de brieven c.q drukwerken op zijn Zwols gezegd in de brievenbusse of te wel in de gleuve-skoeft. De naamgeving werd met algemene stemming aanvaard.
Maar wie wordt de eerste Prins van de Gleuvenskoers? Er werden diverse Collega's gepolst.
In een besloten vergadering, werd Henk Rhee als Prins de le van de Gleuvenskoevers gekozen. Als Adjudant koos Henk, Gerrit Rietberg.
Capes en Steken moesten aangeschaft worden. Het is de grote verdienste van twee dames die dit op zich namen, mevr. van Haarlem en mevr. Brand. Zij maakten elf mooie blauwe capes met goudenbies en dito Steken. Een prestatie van jewelste.
Joop Veerenhuis en Gait van der Horst muziekanten van de zeer bekende PTT-Harmonie vormden uit deze Harmonie, een Boerenkapel. Met de toepasselijke naam Hofkapel de "Zegelstampers". Het was Piet Beekman de latere Prins Piet de le, die samen met Joop en Gait het Gleunskoevers- lied componeerde, (tekst en muziek).
1976 0001Op zaterdag 13 november 1976 was het zover. In zaal Suis aan de Blijmarkt, waar de le Pronkzitting werd gehouden, en kon de pas opgerichte Carnavalverenging "De Gleuvenskoevers" (een nieuw onderdeel van Personeelsvereniging PTT Blauwvingers), zich presenteren. Het draaiboek was reeds samengesteld.
Joop Veerenhuis, (leider Hofkapel) zei enthousiast jongens we gaan met de klapmars naar binnen. Om 20.30 uur gingen de zaaldeuren open. In een bom volle zaal gingen de Gleuvenskoevers met Prins en Adjudant met de Hofkapel de "Zegelstampers" voor op, naar binnen. De aanwezigen gingen staan en klapten spontaan mee. Het werd een zeer geslaagde avond om nooit meer te vergeten. De toon was gezet, maar er was nog veel te doen.
ALAAF, ALAAF, ALAAF! 

  • GaitRighter2021
  • Sligro Zwolle
  • Zoete inval
  • Lars Spijkertuinen
  • Hordal
  • YesGifts

Disclaimer          

Privacy

th